Chúng tôi là công ty TNHH Tourleva, là chủ sở hữu website www.tourleva.com. Đây là chính sách bảo mật và sử dụng thông tin khách hàng của chúng tôi :

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin 

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Đăng ký nhận tin mới

Thông tin Tour mới và Tin khuyến mãi

Gọi ngay
Chỉ đường